Eliminace elektrosmogu a geopatogenních zón

crystals1

Pokud jste často nemocní, podráždění, vyčerpaní, špatně spíte a nejste odolní proti stresu, může to často způsobovat elektrosmog, nebo vliv geopatogenní zóny v místě Vašeho bydliště, nebo v místě, kde se častěji zdržujete.

Přístroj Regumed Protector tyto vlivy eliminuje, vytváří příjemnou a klidnou atmosféru - působí již na řídící úrovni v informačním poli.

Jádro přístroje tvoří přesně rozestavěné drahokamy. Ty v sobě mají velké množství energie, která by se bez cílené extrakce podstatně neprojevila. Pokud jsou však pod vlivem světelných a elektromagnetických vln, vyzařují svoje vibrace do okolí, tím harmonizují prostředí a pozitivně působí v oblasti lidského mimosmyslového vnímání. Fotony nesou informace z drahokamů, které prostupují vším, včetně pevného materiálu a mají vliv na lidský organismus.

Přístroj Regumed Protector působí proti rušivým vlivům geopatogenních zón a elektrosmogu, podporuje spuštění regeneračních procesů v těle člověka i zvířat v jeho okolí.

Slouží k vytvoření a podpoře příjemného prostředí v nemocnicích, ordinacích, biorezonančních centrech a v domácnostech v rámci komplementární (celostní) medicíny.

Má doplněny frekvence na likvidaci parazitů, virů, bakterií a plísní, vzhledem k nechemické cestě jejich likvidace účinky nastávají během jednoho až tří měsíců.

Díky svému dosahu spolehlivě pokryje rodinný dům či větší byt.

Ideální pro umístění v prostorech, kde se denně pohybuje větší množství lidí, což je vhodné pro biorezonanční střediska, ordinace, masážní, kosmetické salóny, obchody i firmy. Terapeuti potvrzují spolehlivější testování biotenzorem a odstranění únavy při bioenergetickém testování.

Přístroj doporučujeme i pro ty, kteří často cestují a přespávají v hotelích, kde se často nacházejí všechny druhy zón.


Elektrosmog

elektrosmog


Naše infrastruktura je zahlcena elektrickými zařízeními, které kombinují svoje různorodé frekvence v oblasti silnoproudu i slaboproudu - transformátory, elektrická vedení, spotřebiče jako mikrovlnné trouby, televize, rádio, datové sítě (wifi, mobilní sítě).
Tyto frekvence mají až 1 000 000 000 x vyšší koncentraci, než v přirozeném prostředí. Vyrvářejí na informační úrovni hluk, který má za následek stres, podráždění, únavu a poruchy spánku, které pak vyúsťují ve zdravotní problémy.

» Více informací

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóna je nepravidelná část prostoru na zemském povrchu, která je zatížena určitým druhem vibrací. Tyto vibrace jsou způsobené nekonzistentní strukturou podloží - zemské zlomy, spodní vody, apod. Zemské zlomy jsou v místech s různorodým složením hornin, které mezi sebou mohou vytvářet elektrický článek. Proudění této energie pak může negativně působit na kvalitu života a zdraví. Geopatogení zóny jsou známé již odedávna. Dříve se používala zvířata, která v zóně nikdy nesetrvávala a podle toho bylo rozpoznáno místo, kde není vhodné stavět obydlí. V dnešní době je však situace jiná a při koupi pozemku rozhodují úplně jiné aspekty.

Některá zvířata nebo děti se patogenním zónám intuitivně vyhýbají. Malé děti jsou velmi citlivé a proto si vyhledávají v postýlce vždy takové místo, aby se zónám vyhnuly.

» Více informací

Vliv na zdraví

Přístroj Somavedic funguje na stejném principu a bylo u něj provedeno měření meridiánů se zapnutým a vypnutým přístrojem. To potvrzuje účinnost na lidský organismus.